In Gambia kunnen nu ook de armste kinderen uit het dorp Mariamakunda naar school.

Zij krijgen voorbereidend les op de kleuterschool zodat zij toegelaten worden tot het basisonderwijs.

WAAROM in GAMBIA?

GAMBIA, de kuststrook, leuk vakantie land. Prima hotels, kilometers strand, aangename zee/zwemwater temperatuur. Gezellige terassen en goed eten voor weinig geld. Mooie asfaltwegen en mooie huizen langs de weg en dure auto's.

Maar nog geen kilometer verderop vind je in de dorpen pure armoede.

Geen werk en geen geld voor 3 maaltijden per dag. Geen geld om bij ziekte naar de kliniek te gaan  en geen geld om de kinderen naar school te sturen.

Daar doen wij het voor.

Eind 1997 vonden wij een klein gebouwtje in Mariamakunda in Gambia met 25 kinderen en een schoolmeester. Verder was er niets. Wij besloten om hen te helpen. Inmiddels is het uitgegroeid tot 125 kinderen, 3 juffen en 1 meester.

De stichting Mariamakunda probeert er voor te zorgen er dat er vele kinderen naar school kunnen, er boeken zijn, dat er een professionele leraar voor de klas staat, en dat er dagelijks iets gegeten kan worden in de middag pauze!!

De school die wij steunen is een nursery school waar de kinderen voorbereid worden op de primary school.

Op de nursery school leren zij Engels, rekenen en schrijven.  Zonder deze voorkennis worden zij soms niet toegelaten of beginnen met een flinke achterstand in het vervolgonderwijs. 

De nursery schools krijgen geen geld van de overheid.

Wij zijn een kleine stichting, doen alles zelf en kunnen zo doelgericht helpen. Wij zijn afhankelijk van giften en donateurs. De reizen naar Gambia worden door ons privé betaald.

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32079322 en zijn bij de belastingdienst aangemerkt met ANBI/fiscaal nr. 8089.32.469

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: G.F. Stalenhoef 1394kw 10 Nederhorst den Berg

Secretaris/penningmeester: A. Stalenhoef-Vlug 1394kw 10 Nederhorst den Berg

Algemeen lid: I.M. de Mol 1394 gd 10 Nederhorst den Berg

contact: A.Stalenhoef-Vlug 06 10553505

 

Hoofdlijnen actueel beleidsplan Stichting Mariamakunda

 

De Stichting Mariamakunda heeft tot doel basisonderwijs beschikbaar te maken voor de kinderen van 4 t/m 9 jaar uit het dorp Mariamakunda en directe omgeving. Door basisonderwijs aan te bieden hebben deze kinderen een mogelijkheid gekregen om vervolgens toe te kunnen treden tot het reguliere onderwijs in Gambia. De stichting realiseert dit door de lokale school te onderhouden, salarissen van de leraren te bekostigen, lesmateriaal en hulpmiddelen beschikbaar te stellen en een voedselprogramma te realiseren.

De stichting heeft tot doel om dit op een structurele wijze neer te zetten door de hoofdlerares een opleiding te bieden en lokaal bestuur verder te ontwikkelen.

De stichting werkt aan een langdurige samenwerking met de huidige donateurs en zoekt nieuwe donateurs om de langdurige samenwerking mee aan te gaan.

 

 

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

 

 

Tabora Saidykhan                       Baba Bah

 

      de medewerkers van de stichting in Gambia